نیروهای مسلح سوریه سالگرد انقلاب هشتم مارس را جشن می گیرند

نیروهای مسلح سوریه سالگرد انقلاب هشتم مارس را جشن می گیرند