رشد 196 درصدی درآمدهای سازمان مناطق آزاد سوریه در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته

دمشق – سانا

درآمدهای سازمان مناطق آزاد  در کشور از ابتدای سال جاری تا پایان مارس ماه گذشته به 46.433 میلیارد لیرسوریه بود .

که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 196 درصدی  افزایش داشت که مجموع درآمدهای آن 15.664میلیارد لیربود.

طبق گزارش این سازمان،سرمایه گذاری ارزی در مناطق آزاد به 371 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال 2023 سه میلیون دلار افزایش داشت.

بر اساس این سازمان ،ارزش کالا و ماشین آلات وارداتی به مناطق آزاد 83 میلیارد و ارزش کالاها و ماشین آلات صادراتی از مناطق آزاد به داخل و خارج کشور 140میلیارد لیر بوده است.

بنابر این گزارش ، ارزش کل کالاها و ماشین آلات وارداتی وارد شده به مناطق آزاد به 424 میلیارد لیر رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 384 میلیارد لیر افزایش داشت.

طبق گزارش این سازمان ، ارزش کالاها و ماشین آلات «صادرات» از مناطق آزاد اعم از مصرف محلی و ترانزیت به خارج از کشور به 432 میلیارد لیر رسید که نسبت به مدت مشابه سال 2023، 335 میلیارد لیر افزایش داشت.