الرئيسية / ریاست هیأت وزیران

ریاست هیأت وزیران

نخست وزیر 

مهندس عماد خمیس نخست وزیر سوریه، در سال 1-8-1961 در ریف دمشق به دنیا آمد، ولیسانس

 مهندسی برق در سال 1984 گرفته، وکارشناسی ارشد در زمینه انرژی از دانشگاه دمشق دارد.

مهندس خمیس دارای تعدادی از دوره های تخصصی گذارند، از جمله دوره مدیریت متوسط ومدیریت بحران ها ومدیریت استراتژیک ومدیرت زمان  ویک دوره در حوزه توسعه مهارت های رهبری، ودر یازده کنفرانس درباره سیاست های انرژی در خارج از سوریه شرکت کرد.

وزارت دفاع

سپهبد علی عبدالله ایوب وزیر دفاع، در سال 1952 در شهر لاذقیه به دنیا آمد، تعداد از مسئولیت های نظامی را به عهده گرفت از جمله رئیس ستاد کل ارتش ونیروهای مسلح  وسپس وزیر دفاع جمهوری عربی سوریه.

وزارت خارجه

ولید المعلم معاون نخست وزیر و وزیر خارجه ومقیمان خارج، در سال 1941 در دمشق به دنیا آمد، دارای مدرک لیسانس اقتصاد اطز دانشگاه قاهره (مصر)، تعداد از مسئولیت ها در وزارت خارجه را به عهده گرفت از جمله سفیر سوریه در رومانی وسفیر سوریه در ایالات متحده آمریکا ومعاون وزیر خارجه واز سال 2006 به عنوان وزیر خارجه سوریه ومقیمان خارج منصوب شد.

وزارت اوقاف

دکتر محمد عبد الستار السید وزیر اوقاف، در سال 1958 در شهر طرطوس به دنیا آمد، دارای مدرک لیسانس تجارت واقتصاد ومدرک دکتری در مطالعات اسلامی “اصول فقه” از دانشگاه دمشق است. همچنین جند کتاب ومطالعات مذهبی نوشت، ودر تعدادی بسیاری از کنفرانس های اسلامی شرکت کرد، واز سال 2011 به عنوان وزیر اوقاف سوریه منصوب شد.

 

Presidential Affairs Minister
Mansour Fadlallah Azzam
Born in Sweida, 1960
Graduated from Damascus University, Faculty of French Literature, 1983
Earned a diploma in International Relations from the Institute of Public Administration, Paris
Held a diplomatic position at the Foreign Ministry in 1994
Worked at the Syrian Embassy in Washington as US Congress affairs and Cultural Affairs officer (1995-2000
Occupied the post of General Secretary of Presidency in 2008
Minister of Presidential Affairs in the three previous governments
-Married with three daughters
وزارت کشور

ژنرال محمد خالد الرحمون وزیر کشور

ژنرال محمد خالد الرحمون وزیر کشور در سال 1965 در شهر ادلب به دنیا آمد، وی تعدادی از مسئولیت های نظامی را به عهده گرفت واخرین مسئولیت ایشان رئیس بخش امنیت سیاسی بوده است.

وزارت آموزش وپرورش

عماد موفق العزب وزیر آموزش وپرورش، در سال 1970 در شهر دمشق به دنیا آمد، دارای مدرک لیسانس حقوق از دانشگاه دمشق وکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، تعداد از مسئولیت های اداری به عهده گرفت از جمله رئیس کمیته ملی  المپیاد علمی سوریه، ورئیس کمیته خلاقیت وعضو پارلمان است.

Minister of Justice
Hisham Mohammad Mamdouh al-Shaar
Born in Damascus in 1958
Holds a law degree from the University of Damascus 1980
Appointed a judge in 1981
Occupied several positions, including Chairman of the Council of the State, Chairman of the Higher Judicial Committee for Elections, Vice-President of the Court of Cassation and Chairman of the First Criminal Chamber at the Court of Cassation
Public Works and Housing Minister
Hussein Arnous
Born in Idleb, 1953
Graduated from the University of Aleppo, Faculty of Civil Engineering, 1978.
Head of Idleb branch of the Engineers Union 1989-1994
Director of the General Company for Roads 1992-2002
Assistant Minister of Transportation 2002-2004
Director General of the Public Establishment for Road Transportation (2004-2009
Governor of Deir Ezzor (2009-2011
Governor of Quneitra, 2011
Minister of Public Works since 2013
Minister of Agriculture and Agrarian Reform
Ahmad al-Qadiri
Born in Hasaka, 1956
Earned a bachelor’s degree in agricultural sciences in 1981, and a diploma in Crop Cultivation in 1992
Head of the Scientific Agricultural Research Center in Qamishli 1986-2000
Director of Hasaka Agriculture Directorate 2000-2007
Director of the Modern Irrigation Project 2007-2011
Assistant Minister of Agriculture in 2011
Minister of Agriculture since 2013

وزارت گردشگری

مهندس محمد رامی رضوان مارتینی وزیر گردشگری، در سال 1970 در شهر حلب به دنیا آمده است. دراری لیسانس در مهندسی عمران از دانشگاه حلب وتعدادی از مسئولیت های اداری را به عهده گرفته بود از جمله رئیس اتحادیه اتاق های گردشگری سوریه در دوره تاسیسی، ورئیس شورای اتحادیه اتاق های گردشگری سوریه از سال 2008 تا سال 2016 ومعاون وزیر گردشگری است.

Minister of Administrative Development
Salam Mohammad al-Saffaf
Born in 1979
Holds a PhD in political sciences from Toulouse 1 University Capitole in France (2010), a Master’s degree in international relations from the Faculty of Economy of the University of Damascus and a Professional, Master’s degree in public administration from the National Institute of Public Administration. She served as Assistant Minister of Administrative Development
Supervised organizational structures and statutes of a number of ministries
Health Minister
Nizar Wehbe Yazigi
Born in Damascus, 1961
Graduated from Damascus University, Faculty of Medicine
Worked as Assistant Director of al-Zahrawi Hospital General Administration since 2004
-Health Minister in the previous government
Married with two children
Social Affairs Minister
Rima al-Qadiri
Born in Damascus in 1963
Graduated from French Literature Department at Damascus University in 1986
Occupied a number of posts in private sector institutions in addition to the Syrian Commercial bank, Ministry of Economy, and Foreign Trade
Assistant head of the International Planning and Cooperation Commission in 2009 and a head of the commission in 2014
Social Affairs Minister since 2015

وزارت صنعت

مهندس معن زین العابدین جذبه وزیر صنعت، در سال 1962 در شهر حلب به دنیا آمد، دارای لیسانس مهندسی الکترونی از دانشگاه حلب، وتعدادی از مسئولیت های اداری را به عهده گرفته بود از جمله مدیر اداره صنعتی حلب ومدیر فنی شرکت صنعتی پوشاک حلب ومدیر پژوهشگاه های وزارت صنعت است.

Minister of Economy and Foreign Trade
Mohammad Samer Abdelrahman al-Khalil
Assistant Minister of Economy and Foreign Trade since 2015
Director General of the the General Establishment for Exhibitions and International Markets
Was member of the teaching staff at the University of Damascus
Higher Education
Minister Atef Naddaf
Born in Damascus Countryside, 1956
Earned a PhD in dentistry from Kiev Medical University in Ukraine.
-Held the posts of Under Secretary for Administrative Affairs at Dentistry Faculty, Damascus University, and head of the orthognathic surgery department at Dentistry Faculty, Damascus University
Idleb Governor (2005-2009), Tartous Governor (2005-2009), Sweida Governor 2009
Elected as People’s Assembly member
Married with three children
Local Administration Minister
Hussein Makhlouf
Born in Lattakia, 1964
Earned a degree in civil engineering from Tishreen University in 1987
Occupied several posts at the Coast Company for Construction and Building and the General Establishment of Construction and Building, and chaired a project for expanding Lattakia port
Director of Water Resources Department (2006-2011), chairing joint committees with Lebanon, Jordan, and Turkey on water affairs
Damascus Countryside Governor since 2011
Married with four children
Communications and Technology Minister
Ali al-Zafir
Born in Tartous, 1962
Earned a Master’s degree in communications engineering from Soviet Union in 1988, and a PhD in communications engineering from Odessa National Polytechnic University in 1993
Department head at Tartous Communications Department 1996-2000
Technical director of the cellular project in Syria 2000-2004
Technical director of the third provincial communications project in Syria (2004-2006
Director General of the General Establishment of Wireless Communications Services 2006-2014
Head of the executive team of the e-government project since 2016
Assistant Communications and Technology Minister since 2013
Married with four children
Petroleum and Mineral Resources Minister
Ali Ghanem
Born in Damascus, 1963
Has a degree in electrical power engineering from Damascus University
Occupied several posts at the Syrian Company for Fuel Distribution, including Director General since 2014
Married with two children
Information Minister
Minister of Information, Imad Abdullah Sara was born in Damascus, 1968.
Holds diploma in information from Damascus University.
Member in the Syrian Journalists’ Union since 1992,
Lecturer at the Faculty of Information.
News director of al-Dounia TV between 2008 and 2012.
He became Director of al-Ikhbariya TV in 2012.
General Director of the General Establishment Radio &Television since 2016.
Married with three sons.
Culture Minister
Mohammad al-Ahmad
Born in Lattakia, 1961
Earned a degree in English literature in 1983, and a diploma in teaching English from Britain in 1985
Was a professor of English at the Scientific Studies and Research Center(1986-1988
Director of Planning and Studies at the National Film Organization 1990-1991
Director of National Film Organization since 2000
Was Chairman of Damascus International Cinema Festival. He produced and presented several TV programs on cinema and movies
-Married with a single child.
Transport Minister
Ali Hamoud
Born in Tartous, 1964
Holds a Bachelor’s degree in civil engineering from Damascus University, 1987
Head of branches of the General Establishment for Roads in Homs and Idleb and General Establishment for Road Transportation in Homs and Tartous between 1995 and 2014
Director General of the General Establishment for Road Transportation since 2014
Married with three children
Electricity Minister
Mohammad Zuhair Kharboutli
Born in Damascus
Earned a degree in electrical engineering from Damascus University, 1990
Degree in time management from Highe Institute for Business Administration HIBA
Held several posts at electric power departments, and was Director General of Damascus Countryside Electricity General Company since 2008
Married with four children.
Finance Minister
Maamoun Hamdan
Born in Damascus, 1958
Earned a bachelor’s degree and diploma in accounting in from Damascus University in 1977.
Holds a Master’s degree and PhD from Germany in 1989
Was a faculty Member at accounting department at Economy Faculty, Damascus University since 1989
Director of Technical Institute for Accounting and Finance (2005-2008
Member of the board of commissioners of the Syrian Securities Agency 2009-2011)
Member of Accounting and Auditing Council, board member at the Taxes and Fees Administration Agency, and Executive Director of Damascus Securities Exchange since 2011
Married with three children
Water Resources Minister
Nabil al-Hasan
Born in Aleppo, 1963
Graduated from Civil Engineering Faculty at Aleppo University, 1986
Taught at Aleppo University between 1986 and 1994
-Director of Aleppo Metals Department (1994-2003).
Director of Aleppo branch of General Establishment for Foreign Trade (2003-2008
Director of Aleppo Water Establishment 2008-2011
Advisor to the Housing and Construction Minister 2011-2013
Advisor to the Housing and Urban Development Minister since 2014
Eelected as member of the executive office of Aleppo city Council 2003-2005
Deputy chairman of Aleppo City Council(2003-2006
Married with three children
Minister of Internal Trade and Consumer Protection
Abdullah al-Gharbi
Born in Damascus, 1962
Holds a Bachelor’s Degree in IT Engineering and a PhD in Administration from France
Was a director of special studies center, having carried out more than 50 economic studies on the situation in the Syrian provinces and the situation of electricity, water and strategic crops
Member of the Administrative Office of the National Union of Syrian Students in France
Participated in several training courses in France, Spain and Germany on food security in the third world, crisis management and future vision on world trade
State Minister for National Reconciliation Affairs
Ali Haidar
-Born in Hama, 1962.
-He is an ophthalmologist, specialized in eye surgery and diseases, graduated from Damascus University in 1994.
-Occupied the post of Minister of State for National Reconciliation Affairs in the previous government.
-Married with two children.
State Minister
Abdullah Abdullah
-Born in 1956.
-Holds a Bachelor’s Degree in Law from Damascus University.
-Member of the people’s Assembly (2003-2007) and (2012-2016).
State Minister
Salwa Abdullah
Born in Quneitra, 1953
Graduated from the Faculty of Medicine in 1979, and specialized in obstetrics in 1984, PhD in gynecology
State Minister
Rafe’ Abu Saad
Born in Habran village in Sweida province, 1954
Graduated from Agricultural Engineering Faculty at Damascus University in 1978
Occupied several posts in trade unions
Married with four children
State Minister
Wafiqa Hosni
Born in Damascus, 1952
She has a university degree in agricultural engineering, 1976, and a diploma in foreign trade planning
Occupied several posts including director of census and planning office at Damascus Countryside Agriculture Department and assistant director of agricultural policies center at the Agriculture Ministry
Married with two children

حسين