مروری بر مهمترین رویدادهای هفته .. تصاویر

رئیس جمهور بشار الاسد حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران را به حضور پذیرفت 8-4-2024
رئیس جمهور بشار الاسد حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران را به حضور پذیرفت 8-4-2024