برگزاری یک ماراتن دوچرخه سواری بانوان سوریه به مناسبت روز جهانی زن

دمشق -سانا

 

دیروز به مناسبت روز جهانی زن ، یک دوره مارتن دوچرخه سواری با مشارکت بیش از 70 زن برگزار شد  و دوچرخه سواران مسیر منطقه باب توما در دمشق – میدان العباسیین –العدوی و منطقه سبع بحرات را رکاب زدند.