بررسی تلاش های عراق و سازمان ملل برای ارائه حمایت های بشردوستانه به مردم سوریه

دمشق-سانا

یاسین شریف الحجیمی، کاردار سفارت جمهوری عراق در دمشق با آدم عبدالمولی هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در سوریه و هماهنگ کننده امور بشردوستانه  دیدار و درباره تلاش های مشترک برای ارائه حمایت های بشردوستانه به مردم سوریه گفتگو کرد.

دو طرف در این دیدار تأثیر محاصره ناعادلانه تحمیل شده بر مردم سوریه و پیامدهای منفی آن بر زیرساخت های بیمارستانی و سیستم های آب آشامیدنی و بهداشتی را بررسی کردند.

الحجیمی بر حمایت همیشگی عراق از مردم سوریه به‌ویژه در زمان زلزله فاجعه بار تاکید کرد.