وضعیت بیش از 3 هزار نفر در مرکز شهر البوکمال رسیدگی شد

دير الزور – سانا

خبرنگار/سانا/ از رسیدگی به وضعیت بیش از 3 هزار نفر در مرکز شهر البوکمال در حومه جنوبی شرقی دیر الزور در چهارچوب فرآیند جامع حل وفصل ویژه استان دیر الزور خبر داد.

مرکز البوکمال همچنان از افرادی که تمایل به پیوستن به فرایند حل و فصل استقبال می کند.