14 پروژه و تحقیقات علمی در فینال مسابقه دانشگاهی برای رباتیک و سیستم های هوشمند +(تصاویر)