امروز در تاریخ..17 سپتامبر 2008 – کشته شدن 16 شهروند یمنی در حمله خودروی بمب گذاری شده به سفارت آمریکا در صنعا

دمشق-سانا

امروز در تاریخ..

1939 – حمله نیروهای شوروی به شرق لهستان.

1961 – عدنان مندرس، نخست وزیر سابق ترکیه اعدام شد.

2008 – کشته شدن 16 شهروند یمنی در حمله خودروی بمب گذاری شده به سفارت آمریکا در صنعا.

1826 – برنهارد ریمان، ریاضیدان آلمانی متولد شد.

1869 – کریستین لوئیس لانگه، سیاستمدار نروژی متولد شد.

1950 – نارندرا مودی، نخست وزیر هند متولد شد.

1836 – آنتوان لوران دو ژوسو، گیاه شناس فرانسوی از دنیا رفت.

روز قانون اساسی در ایالات متحده.