منابع مردمی در شهر عین عیسی به سانا: در پی حمله نیروهای اشغالگر ترکیه به روستای الصفاویه شرق شهر عین عیسی در نزدیک جاده بین المللی M4 در حومه رقه، یک خانواده متشکل از 3 کودک و پدرشان به شهادت رسیدند و جراحت های جدی به مادرشان وارد شد