تاکید فلسطینی ها بر ناکام ماندن توطئه ها علیه قضیه فلسطین در صد و سومین سالگرد اعلامیه بالفور

قدس اشغالی – سانا

صد و سه سال از جنایت انگلستان در صدور اعلامیه بالفور گذشت که سرآغاز موجودیت رژیم اشغالگر صهیونیستی در سرزمین های عربی بود..فلسطینی‌ها امروز با چالش‌های عظیمی روبرو هستند که خطرناک‌تر از خود اعلامیه بالفور است و در راس این چالش ها آنچه موسوم به “معامله قرن” آمریکایی اسرائیلی است که هدف آن از بین بردن آرمان فلسطین می باشد.

اعلامیه بالفور یک سابقه تاریخی خطرناک که با اعطای فلسطین به گروه‌های صهیونیستی و آواره کردن صاحبان اصلی آن و ایجاد رژیم غاصب اسرائیل در سال 1948 تمامی قوانین و هنجارهای بین‌المللی را نقض می کند.

واصل ابو يوسف عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی‌بخش فلسطین در مصاحبه با خبرنگار/سانا/ تاکید کرد: اعلامیه بالفور از بزرگ‌ترین جنایاتی هست که علیه مردم فلسطین مرتکب شده است.

در همین راستا اسامة القواسمی سخنگوی جنبش فتح اعلام کرد: این توطئه هنوز از طریق طرح‌های الحاق و اسکان و یهودی سازی ادامه دارد.

وی تاکید کرد: حق با گذشت زمان از بین نمی رود و ملت فلسطین همچنان به مقاومت تا دستیابی به حقوقشان و در راس آن حق تعیین سرنوشت و حق بازگشت به وطن خود بر اساس قطعنامه های بین‌المللی ادامه خواهند داد.

غیاث