הנשיאות הפלסטינית מברכת על החלטת נורביגיה להכיר במדינת פלסטין