sammar

הסדרת מצבם של החמושים המבוקשים והמשתמטים מבני העיירה נאחתה והכפרים מליחה אלר’ביה ומליחה אלשרקיה בפרבר דרעה

דרעה-סאנא במסגרת ההסכם שהעלתה המדינה סודר הום מצבם של החמושים , המבוקשים והמשתמטים מהשירות הצבאי בעירה נאחתה ובכפרים מליחה אלר’רביה ומליחה אלשרקיה בפרבר דרעה הצפוני מזרחי . כתב סאנא מסר …

עוד ידיעות

עשרות מתנחלים פשטו על מסגד אל-אקצא

אלקודס – סאנא עשרות מתנחלים ישראלים פשטו היום על מסגד אל-אקצא תחת אבטחתם של הכוחות הישראלים. סוכנות ו’פא דיווחה כי עשרות מתנחלים ישראליים פשטו על מסגד אל-אקצא דרך שער המוגרבים, …

עוד ידיעות