sammar

27 חללים ביניהם 9 ילדים ופציעתם של יותר מ- 100 פלסטינים מתוקפנות הכיבוש נגד רצועת עזה

אלקודס – סאנא אישה פלסטינית נפלה חלל לפנות בוקר מירי כוחות הכיבוש הישראליים ברצועת עזה. סוכנות וופא דיווחה כי מטוסי המלחמה הישראליים תקפו בכמה טילים בניין מגורים במחנה הפליטים אלשאטיא …

עוד ידיעות

משרד החוץ הפלסטיני מחדש דרישתו למועצת הביטחון לספק מגננה בינ”ל לעם הפלסטיני

אלקודס – סאנא משרד החוץ הפלסטיני חידש את קריאתו למועה”ב הבינ”ל לספק מגננה בינ”ל לעם הפלסטיני, ולהפסיק את פשעי הכיבוש הממושכים נגדו. משרד החוץ גינה בהודעה משלו שסוכנות וופא ציטטה …

עוד ידיעות

הבישוף חנא הפלסטינים עומדים יחד במערכת ההגנה על האדמה והמקומות הקדושים

אלקודס – סאנא הארכיבישוף של סבסטיה לרום האורתודוקס עטאללה חנא הדגיש כי תוקפנות הכיבוש הישראלי על מסגד אל-אקצא היא תוקפנות על כנסיית התחייה, והפלסטינים עומדים בשורה אחד במערכת ההגנה על האדמה …

עוד ידיעות

גוטרש: על השלטונות  הישראליים להפסיק את מעשי ההריסה והפינוי באלקודס ולהתחייב בחוק הבינ”ל

ניו-יורק- סאנא מזכ”ל האו”ם אנטוניו גוטרש קרא לישות הכיבוש הישראלי  להתחייב בחוקים הבינ”ל ולהפסיק את מעשי ההריסה והפינוי באלקודס הכבושה . כוחות הכיבוש הישראלי הסלימו את צעדי הייהוד שלהם באלקודס …

עוד ידיעות

האיחוד האירופי מדגיש כי ניסיונות הכיבוש להגר את הפלסטינים מאלקודס בלתי חוקיים

ברסיל – סאנא האיחוד האירופי הדגיש כי ניסיונות הכיבוש הישראלי להגר את המשפחות הפלסטיניות בשכונת אלשיח’ ג’ראח ובאזורים אחרים באלקודס הכבושה בכפיה מבתיהן בלתי חוקיים. הדובר הרשמי של הנציבות האירופית …

עוד ידיעות

משרד החוץ הלבנוני מגנה בחריפות את נוהלי הטיהור האתני על ידי שלטונות הכיבוש הישראלי נגד העם הפלסטיני

ביירות –סאנא משרד החוץ והמהגרים הלבנוני גינה את נוהלי הטיהור האתני שמבוצע על ידי שלטונות הכיבוש הישראלי נגד העם הפלסטיני באלקודס הכבושה ובהגורם של תושבי שכונת אלשיח’ ג’ראח לעין כל …

עוד ידיעות

כוחות הכיבוש מחדשים את תקיפתם נגד החקלאים והדייגים הפלסטינים ברצועת עזה

אלקודס – סאנא כוחות הכיבוש הישראלים חידשו הבוקר את תקיפת החקלאים הפלסטינים דרומית לרצועת עזה הנצורה והדייגים בים בצפונה. סוכנות ו’פא דיווחה כי כוחות הכיבוש ירו כדורים בכיוון החקלאים הפלסטינים …

עוד ידיעות