ערנוס דן עם מח’בר בחיזוק שיתוף הפעולה הרב צדדי

דמשק – סאנא

ראש הממשלה המהנדס חוסיין ערנוס דן היום טלפונית עם ד”ר מוחמד מח’בר סגנו הראשון של הנשיא האיראני בחיזוק שיתוף הפעולה הרב צדדי לטובת עמי שתי הארצות הידידות ובמטרה לעמוד מול האתגרים שבפניהן במיוחד בצל התנאים השוררים עתה באזור.

שני הצדדים דנו עוד בשיתוף הפעולה בתחומי האנרגיה, הנפט והתחבורה, בנוסף לביצוע הפרוייקטים בעלי העניין המשותף, וכל זה במטרה להגיב למצרכי השוק המקומי כדי לחזק את הכלכלה הסורית מול הסגר המוטל על בני העם הסורי.

ערנוס הודה לאיראן מנהיגות כממשלה ועם על התמיכה בעם הסורי, וד”ר מח’בר ציין לחשיבות הרחבת אופקי מרקם הקשרים הבילטראליים בנוסף לתמיכה האיראנית המליאה בעם הסורי למען שיצליח לעמוד בהשתקפויות הסגר העוולני שהוטל עליו.