mouhmad

עצרת סולידריות עם האסיר אל-אח’רס בבית לחם קוראת לקהילה הבינ”ל ללחוץ על שלטונות הכיבוש לשחררו

אל-קודס הכבושה – סאנא עשרות פלסטינים בעיר בית לחם שבגדה המערבית השתתפו היום בעצרת הזדהות עם האסיר מאהר אל-אח’רס השובת רעב זה ליום ה- 84 ברציפות, וקראו לקהילה הבינ”ל להפעיל …

עוד ידיעות

בתזמון להסלמת ההתקפות נגדה… מיליציה קס”ד חוטפת אזרחים רבים באזור אלג’זירה

אל-חסכה – סאנא עם הסלמת ההתקפות על יד אלמונים נגדה, מיליציה קס”ד הקשורה לכיבוש האמריקני המשיכה לחטוף אזרחים נוספים כדי להפעיל לחץ על התושבים באזור אלג’זירה, חטפה לפנות בוקר מספר …

עוד ידיעות

משרד החוץ הפלסטיני קורא לקהילה הבינ”ל ללחוץ על שלטונות הכיבוש כדי לשחרר את האסיר אל-אח’רס

אל-קודס הכבושה – סאנא משרד החוץ הפלסטיני קרא לקהילה הבינ”ל, לארגונים והמוסדות הבינ”ל להפעיל לחץ על שלטונות הכיבוש הישראלי  כדי לשחרר את האסיר  מאהר אל-אח’רס, השובת רעב זה ליום ה …

עוד ידיעות

הלשכה הלאומית להגנת האדמה : שלטונות הכיבוש ממשיכים לבצע את תוכניות ההתנחלות כדי לערער כל סיכוי להקמת מדינה פלסטינית

אל-קודס הכבושה – סאנא הלשכה הלאומית להגנת האדמה וההתנגדות להתנחלות של אש”ף הדגישה כי שלטונות הכיבוש הישראלי ממשיכים בהפרות החוק הבינ”ל והחלטות הלגיטימיציה הבינ”ל וזלזול ללא גבולות בקהילה הבינ”ל, במטרה …

עוד ידיעות