mouhmad

עבדאללהיאן לבדרסן : הנוכחות הבלתי חוקית של כוחות ארה”ב בסוריה והתקפות הישות הציונית מעכבות את הפתרון המדיני בה

טהראן – סאנא שר החוץ האיראני חוסיין אמיר עבדאללהיאן הדגיש כי הנוכחות הבלתי חוקית של הכוחות האמריקניים בסוריה וההתקפות שביצעה הישות הציונות על אדמותיה מהוות מכשול מעכב את הפתרון המדיני …

עוד ידיעות

המנגנון לענייני האסירים הפלסטינים מחדש את קריאתו לפעולה בינ”ל להגן עליהם

אל-קודס הכבושה – סאנא המנגנון לענייני האסירים והמשוחררים הפלסטינים חידש את קריאתו לקהילה הבינ”ל לפעול בדחיפות  כדי להגן על האסירים בבתי המעצר של הכיבוש הישראלי. המנגנון הדגיש היום בהודעה משלו, …

עוד ידיעות

שיחות סוריות-איראניות על שיתוף הפעולה בדיור והעברת מומחיות טכנולוגית בנייה

דמשק – סאנא שר העבודה הציבורית והשיכון המהנדס סוהיל עבד אל לטיף, ושר הכבישים ובניית הערים האיראני רוסתם קאסמי והמשלחת הנלווית אליו דנו היום במכניזם שיתוף הפעולה הבילטראלי ובדרכי השגת …

עוד ידיעות

עשרות מתנחלים פרצו למסגד אל-אקצא  

אל-קודס הכבושה – סאנא עשרות מתנחלים ישראלים חידשו היום פריצתם לתוך מסגד אל-אקצא. סוכנות ו’פא דיווחה כי קבוצות של מתנחלים פרצו לתוך מסגד אל-אקצא דרך שער אל-מע’ארבה, וביצעו במתחמו סיורים …

עוד ידיעות