הגופים המעוניינים בדבר תופסים מצבור תחמושת לארגון דאעש