האו”ם קרא מחדש לישראל לסגת מהגולן הסורי הכבוש

ניו-יורק – סאנא

העצרת הכללית של האו”ם קיבלה החלטה ברוב קולות חברי הארגון שקוראת לישראל לסגת מהגולן הסורי הכבוש עד קווי ה-4 ביוני משנת 1967 לפי החלטות מועצת הביטחון הבינ”ל.

החלטת העצרת קובעת כי ישראל כוח כובש וכל החלטותיה בנוגיע לגולן הסורי הכבוש בטילות ופסולות.