יחידות הצבא הערבי הסורי השמידו מפקדות, מחסני תחמושת ומשגרי רחפנים לטרוריסטים בפרברי אידליב