הממשלה בראשות המהנדס ערנוס דנה בדרכים להגדלת הייצור ושיפור הפיתוח החקלאי

דמשק – סאנא

הממשלה בראשותו של המהנדס חוסיין ערנוס דנה במושב השבועי שלה,  בדרכים להגדלת הייצור ושיפור הפיתוח החקלאי, הבטחת הצרכים של תוכנית הייצור החקלאי כמו דשן ודלק,  בכדי להבטיח שהחקלאים יקבלו את הקצאות הדלק שלהם באמצעות הכרטיס האלקטרוני, ואת נחיצות ההשקעה בקרקע חקלאית זמינה במטרה להגביר את הייצור ולקדם את הפיתוח החקלאי.