אל-מארדיני וא-שמאט: שפור מצב הבריאות של חולי סרטן

דמשק – סאנא

שרי החנוך הגבוה ד”ר מוחמד עאמר אל-מארדיני, והסעד ד”ר קינדה א-שמאט, הדגישו את חשיבות העבודה השתופית בין שני המגזרים הממשלתי והצבורי, בצורה אשר תתרום את חלקה לשפור המצב הבריאותי והחברתי של הילדים הלוקים במחלת הסרטן.

בסיור שערכו בבית החולים האוניברסטיאי לילדים, השר אל-מארדיני שם את הדגיש על התפקיד של העמותות הצבוריות בתחום השירותים הניתנים לילדים שצריך לשפר אותם עוד ועוד, על רקע קדום העבודה השתופית שנתנה את פירותיה מאז תחילת עבודתו של בית החולים לילדים בדמשק, ועמותת בסמא לגדולי סרטן הילדים.

בית החולים – קבע השר מזרים את התמיכה הרפואית לצד השירתים ברמה גבוהה איכותית, על אף הנסיבות של המלחמה הנפשעת המופעלת נגד סוריה.

1

השרה א-שמאט רואה כי שתוף הפעולה בין עמותת בסמא, לבין בתי החולים הממשלתיים, בתחום הטפול המתאים בילדים חולי הסרטן, השיג את מטרותיו, בעוד שהמלחמה המופעלת נגד סוריה הביאה לרבוי מנין הילדים חולי הסרטן, מחמת פגיעות הטרור בביתי החולים הממשלתיים במחוזות אחדים, ומניעת הטפול המתאים מהם.

השרה הביעה תקוה שעוד עמותות וארגוני צבוריים ילכו בדרכה של עמותת בסמא, וישיגו ספורי הצלחה דומים.