השר עבד אלטיף בודק את הפרויקטים של הדיור של הנפגעים מרעידת אדמה בחאלב

חלב – סאנא

שר העבודוצת הציבוריות והשיכון המהנדס סוהל עבד אלטיף עשה היום סיור בעיר חלב במהלכו בדק את העבודות בפרויקטי הדיור של הנפגעים מרעידת האדמה, בפרברי אלמעסרניה ואלחידריה בעיר חלב,ושמע להבהרות מהגופים המעונינים בדבר במחוז העיר בקשר לשלבי הערכת הקף הנזקים שנגרמו לבניינים בגין רעידת האדמה.