מבזקים

אתרי משרד החינוך עם התלמיד מסביב לשעה כדי להנגיש להם את השעורים הדרושים בשל השעיית לימודיהם בבתי הספר