מרכז ליצור נטעי החממות בפקולטה החקלאות באוניברסטת דמשק

https://youtu.be/AaaIAXB-UoY