نیروهای مسلح دلاور ما هفتاد و هشتمین سالگرد عید الجلاء را جشن می گیرند

دمشق-سانا

نیروهای مسلح دلاور کشورمان هفتاد و هشتمین سالروز استقلال سوریه، “الجلاء” و خروج آخرین سرباز استعمارگران خارجی از سوریه را جشن گرفتند.

آزادی، استقلال و حفظ حاکمیت سوریه حاصل یک حماسه تاریخی و فداکاری های بزرگ اجداد ما بود.

در این مناسبت، رهبران یگان‌ها و تشکیلات مختلف ارتش به ایراد سخنرانی پرداختند و در آن از مفاهیم و اهمیت عید الجلاء در نزد مردم سوریه صحبت کردند.

آنان گفتند: روز الجلاء هنوز در وجدان مردم شریف و آزاده سوریه زنده و جاودانه است. سالگرد عید الجلاء امروز در حالی فرا می رسد که کشور ما همچنان با نیروهای ظالم و متجاوزی مواجه است که از هیچ کوششی برای تضعیف استواری سوریه و مواضع شریف آن دریغ نمی کنند.

این رهبران در پایان سخنان خود ضمن قدردانی از استواری مردم سوریه، دلاوری ارتش قهرمان ما و رهبری جناب رئیس جمهور، ارتشید بشار الاسد گفتند: ما به مردم سرافراز خود قول می دهیم که راه مبارزه را تا آزادسازی خاک سوریه از تروریسم و اشغال ادامه دهیم.

این جشن نیز شامل رژه نظامی بود.