ریاست شورای وزیران: استقلال کشورمان از استعمار فرانسه صفحه ای از شکوه ملی است

دمشق – سانا

ریاست شورای وزیران در بیانیه امروز خود تاکید کرد که هفتاد و هشتمین سالگرد تخلیه استعمارگران فرانسوی و شکست آنها از وطن، صفحه ای از شکوه و غرور ملی است.

در این بیانیه آمده است: “سوری ها همزمان با گرامیداشت هفتاد و هشتمین سالگرد استقلال خود از استعمارگران فرانسوی از اجداد خود یعنی سازندگان استقلال، معانی و مفاهیم روز “الجلاء” الهام می گیرند و بیش از 12 سال است با ابزار قدرت‌های استعماری از جمله تروریست‌ها و جنایتکاران مقابله می کنند”.

این بیانیه تاکید شد که امروز، مردم سوریه برای حفظ استقلال و تصمیم‌گیری مستقل ملی و شکست تروریسم و ​​حامیان آن از سوی قدرت‌های استعماری که به مردمان، کشورها حمله کرده‌اند و ثروت آنان غارت کنند آنچه ارزشمند است، ارائه می کنند.

ریاست شورای وزیران در پایان بیانیه خود به ارواح شهدای استقلال ادای احترام کرد که با خون پاک خود تاریخ پرافتخاری را نوشتند که نسل ها به آن افتخار خواهند کرد و چراغ راه آزادسازی سرزمین اشغالی ما خواهد بود.