دعوت اسقف های کلیسای انطاکیه برای رفع محاصره تحمیلی علیه مردم سوریه

دمشق – سانا

یوحنا دهم یازجی اسقف کلیسای انطاکیه و سرزمین شرق روم ارتودکس و وماراغناطيوس أفرام دوم اسقف کلیسای انطاکیه و رئیس کلیسای اعالی سریانی ارتودکس و اسقف کلیسای انطاکیه برای روم ارتودکس یوسف الاول با صدور بیانیه ای از سازمان ملل و کشورهای اعمال کننده محاصره علیه سوریه خواستند تا دست از محاصره مردم سوریه بردارند.

اسقف های کلیسای انطاکیه خواستار رفع محاصره ظالمانه اعمال شده علیه مردم سوریه شدند و ضمن عرض تسلیت به خانواده های قربانیان برای مجروحان آرزوی شفای عاجل کردند.