ستاد های لبنانی همبستگی خود را با سوریه برای مقابله با پیامدهای زلزله ابراز کردند

بیروت – سانا 

همایش مقاومت عکار و گردهمایی دشت عکار در شمال لبنان بر همبستگی کامل با سوریه، رهبری و مردم آن و ضرورت به ارائه کمک های فوری برای رویارویی با پیامدهای زلزله تاکید کردند.

در بیانیه مشترک از دولت‌های لبنان و عربی و سازمان‌های بشردوستانه خواسته شده است تا هر چه سریع‌تر به مردم سوریه کمک کنند تا این فاجعه را مهار کنند و همه وسایل کمک و نیازهای لازم را برای کاهش درد و رنج فاجعه‌بار فراهم کنند.

آنها خواستار لغو اقدامات اجباری یکجانبه که به دنبال گرسنگی دادن به سوریه و مردم آن به منظور جلب رضایت رژیم صهیونیستی غاصب سرزمین های عربی شدند.

در این بیانیه نیز آمده است: ما با همکاری سوریه، تصمیم گرفتیم با اجرای کمپین های کمک های مالی، پل بشردوستانه را گسترش دهیم تا سرپناه و غذا برای بی خانمان و مجروحان تامین کنیم.