بانک مرکزی سوریه سقف برداشت روزانه وجه نقد از حساب های جاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی 15 میلیون لیر سوریه را اعلام کرد

دمشق – سانا

بانک مرکزی سوریه در چارچوب سیاست خود برای محدود کردن برداشت‌های نقدی با هدف مدیریت نرخ ارز و محدود کردن سفته‌بازی لیر سوریه و با هدف تسهیل بیشتر کار متعاملین  بخش نامه ای درباره سقف برداشت روزانه وجه نقد از حساب های جاری را صادر کرد.

براساس این بخشنامه سقف برداشت روزانه وجه نقد از حساب های جاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی 15 میلیون لیر سوریه می باشد.

غیاث جاویش