خبرنگاران سانا: وقوع یک زمین لرزه که ساکنان استان های حلب، حماه، طرطوس و لاذقیه آن را احساس کردند

خبرنگاران سانا: وقوع یک زمین لرزه که ساکنان استان های حلب، حماه، طرطوس و لاذقیه آن را احساس کردند