وزارت دفاع روسیه: جنگنده ها و سامانه های پدافند هوایی روسیه شب گذشته دو جنگنده سوخو25 و میگ 29 اوکراینی را سرنگون کردند

وزارت دفاع روسیه: جنگنده ها و سامانه های پدافند هوایی روسیه شب گذشته دو جنگنده سوخو25 و میگ 29 اوکراینی را سرنگون کردند