یک منبع امنیتی در درعا: «ابوالحسن الهاشمی القرشی» سرکرده گروه تروریستی«داعش» که چند روز پیش این گروه از کشته شدن او خبر داد، به نام «بو عبد الرحمن العراقی» یا «سیف بغداد» شناخته می شد.. او در جریان عملیات امنیتی ارتش عربی سوریه با همکاری جامعه محلی و مدنی علیه گروه تروریستی «داعش» در شهر جاسم در حومه شمالی درعا در 15 اکتبر سال جاری به هلاکت رسید