افتتاح بخش‌های جدید در بیمارستان الباسل در طرطوس

طرطوس – سانا

بخش‌های جدید اورژانس و مراقبت‌های ویژه امروز در بیمارستان باسل در طرطوس افتتاح شده اند.

بخش مراقبت‌های ویژه با ظرفیت 10 تخت و بخش اورژانس  استخوان از جمله قسمت‌هایی هستند که به تازگی راه اندازی شده اند.

بخش درمان تورم ها نیز توسعه یافت و به 60 تخت و یک آزمایشگاه متخصص مجهز شد.

این بیمارستان همه خدمات پزشکی و درمانی به صورت رایگان به شهروندان ارائه می دهد.