یکشنبه آینده، نشست دبیرخانه عمومی اتحادیه خبرنگاران عرب در دمشق

دمشق – سانا

نشست دبیرخانه عمومی اتحادیه خبرنگاران عرب با حضور سران اتحادیه های خبرنگاران تعدادی از کشورهای عربی یکشنبه آینده در هتل الشام در دمشق برگزار خواهد شد.

مواضیع مورد توجه خبرنگاران در این نشست مورد بررسی خواهد گرفت.