Kabine Üyeleri

Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti

Başbakan Muhammed Diyb İmad Hamis

Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Korgeneral Fahd Casim el Freyc;

Başbakan Yardımcısı Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Velid el Muallim,

Vakıflar Bakanı Muhammed Abdüssettar el Seyit,

Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Mansur Fadlullah Azzam,

İçişleri Bakanı Muhammed İbrahim el Şear,

Eğitim Bakanı Hezvan el Vez,

Adalet Bakanı Necm Hamad el Ahmet,

Bayındırlık ve İskan Bakanı Hüseyin Arnus,

Tarım Bakanı Ahmet el Kadiri,

Turizm Bakanı Buşr Yazıcı,

İdari Kalkınma Bakanı Hassan el Nuri,

Sağlık Bakanı Nizar Vehbi el Yazıcı

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Rima el Kadiri,

Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı Edip Meyyale,

Yüksek Öğretim Bakanı Atıf Neddaf,

İdari Kalkınma Bakanı Hüseyin Mahluf,

Petrol ve Madeni Servetler Bakanı Ali Ganim,

Enformasyon Bakanı Muhammed Ramiz Tercüman,

Elektrik Bakanı Muhammed Züheyr Harbutlu,

Maliye Bakanı Mamun Hamdan,

Sanayi Bakanı Ahmet el Hamu,

İletişim ve Teknoloji Bakanı Ali el Zafiri,

Su Kaynakları Bakanı Nebil el Hasan,

Ulaştırma Bakanı Ali Hammud,

Kültür Bakanı Muhammed el Ahmet,

İç Ticaret ve Tüketiciyi Koruma Bakanı Abdullah el Kurebi,

Ulusal Uzlaşma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Haydar,

Devlet Bakanı Abdullah Abdullah,

Devlet Bakanı Vefika Hüsnü,

Devlet Bakanı Rafi Ebu Asaad,

Devlet Bakanı Selva Abdullah..