שרת התרבות דנה עם מקבילה הסעודי באופקי שיתוף הפעולה התרבותי בין שתי המדינות

אל-ריאד – סאנא  

שרת התרבות ד”ר לבאנה משו’ח דנה עם שר התרבות הסעודי בדר בן עבד אללה בן פרחאן אלסעוד באופקי שיתוף הפעולה התרבותי בין שתי המדינות האחיות, ובעיקר בתחום שיקום שרידים ארכיאולוגיים ופיתוח תצוגות מוזיאוניות.