מדיני

אל-מונאג’יד מקהיר: חידוש שיתוף הפעולה בין סוריה לארגון העבודה הערבי הוא התחלה חיובית להתמודדות עם האתגרים

קהיר – סאנא שר הרווחה והעבודה לואי אל-מונאג’יד, הדגיש את צורך שיתוף פעולה כדי להגביר את מרכיבי היציבות הכלכלית והחברתית, ולהשיג חזרה מכובדת ובטוחה לכל האזרחים הסורים למולדתם. אל-מונאג’יד אמר …

עוד ידיעות

שר הבריאות נועד עם מספר מקביליו בשולי האסיפה הכללית של ארגון הבריאות העולמי בז’נבה

ז’נבה – סאנא המשלחת הסורית  בראשות שר הבריאות, ד”ר חסן אל-ע’באש קיימה  פגישות דו-צדדיות  בז’נבה שהתמקדו בדרכים לפיתוח עבודה משותפת בתחום הבריאות, שתשתקף באופן חיובי על הגעה לכיסוי בריאותי מקיף, …

עוד ידיעות

הודעת הסיכום של פסגת ג’ודה: המשך והגברת המאמצים הערביים לסייע לסוריה להתגבר על המשבר בהתאם לאינטרס הערבי המשותף

ג’ודה – סאנא המנהיגים, הנשיאים ומלכי מדינות ערב הדגישו את חשיבות המשך והגברת המאמצים הערביים שמטרתם לסייע לסוריה להתגבר על המשבר בהתאם לאינטרס הערבי המשותף וליחסי האחווה שמאחדים את כל …

עוד ידיעות