תערוכה רטרוספקטיבית של החלוצים אדהם ונעים איסמעיל בגלריה דמשק