הנשיא אל-אסד דן עם מלך בחריין בדרכי חיזוק היחסים בין מדינות ערב בהתאם לאינטרסי עמיהן

מנאמה – סאנא

הנשיא בשאר אל-אסד נפגש היום עם מלך בחריין חמד בן עיסא בן סלמאן אל ח’ליפה, ודן עימו בדרכים המתאימות ביותר לחיזוק היחסים בין מדינות ערב באופן שישרת את האינטרסים והשאיפות של בני עמיהן, בנוסף ליחסים הבילטראליים בין שתי המדינות וחיזוקם בתחומים שונים.

הנשיא אל-אסד העלה על נס את המאמצים הענקיים שהשקיעה ממלכת בחריין לקראת כינוס הפסגה הערבית ה-33 במטרה שתעלה בהצלחה ותחזק את היחסים הפנים-ערביים, אבל המלך הבחרייני שם את הדגש על כך כי ארצו דואגת מאז ומתמיד לכך שסוריה תקבל בחזרה את מלוא בריאותה ויציבותה, ובה בעת העלה על נס את טיבם המצטיין של יחסי האחווה שבין סוריה לבחריין.