שיחות סוריות רוסיות מצריות לשתף פעולה בתחום העסקים

אבו דאבי – סאנא

משלחת של אנשי עסקים סורית דנה באבו דאבי עם לשכות התעשייה והמסחר הרוסיות ועם התאחדות התעשיינים המצרים בדרכי שיתוף הפעולה כדי להקים פרוייקטי השקעות משותפים לקראת חידוש הבנייה ברחבי המדינה הסורית.

ראש המשלחת הרוסית הדגיש כי הדיונים התמקדו בביצוע פרוייקטים משותפים בסוריה, וראש המשלחת המצרית הדגיש שהצד הסורי מגלה עניין בהשגת התועלת וחילופי המומחיות בין החברות הגדולות של שלוש המדינות כדי לתמוך בפיתוח הכלכלי ובמיוחד בצל הסנקציות המוטלות על המדינה הסורית והפדרציה הרוסית.

ראש איגוד לשכות התעשייה בסוריה קרא להביא לידי השקעות במדינה בתחומי התעשייה, המסחר, החקלאות, התיירות והאנרגיה והעלה על נס את המומחיות המדעית המצרית האמורה לתרום חלק גדול בחידוש בניית מה שהטרור השמיד ברחבי המולדת הסורית.