סופרת אוסטרלית : מלחמת החורמה הישראלית בעזה מוכיחה את הצביעות של התקשורת המערבית וסילוף העובדות

 סדני – סאנא

הכלים המטעים של התקשורת המערבית ושיטות הצביעות וההתחמקות מהאמת שלאחריהן מכונות התקשורת הגדולות בארה”ב ובאירופה אחראים ישירות להמשך מלחמת רצח העם הישראלית ברצועת עזה הנצורה, לפי הסופרת האוסטרלית קייטלין ג’ונסטון, הקולוניאליזם וההגמוניה מספקים את ההזדמנות לנהל מלחמות ולבצע פשעים ללא פיקוח.

בהתייחסה להטיית התקשורת המערבית כלפי ישות הכיבוש הישראלי והפרקטיקות המטעות שלה לכסות על פשעי רצח העם שהיא מבצעת ברצועת עזה, אמרה ג’ונסטון במאמר שפורסם בפלטפורמת Medium כי השמדת רצועת עזה הנצורה, מוכיחה שהתקשורת הזו אינה אלא סתם שטויות, שכן היא רחוקה מלשדר אפילו חלק קטן מהעובדות, היא מעוניינת להחדיר תמונה כוזבת המציגה את ארצות הברית ובעלות בריתה כמגינות חירויות, ובמציאות הם אלה שהורגים חירויות ודמוקרטיה בכל העולם.