אל-מוקדאד קיבל כתבי האמנתו של גונזלו גבריאל פרגס יוסה ראש משלחת נציבות האו”ם לענייני פליטים