ההתקוממות הלבנונית תוקפת את האויב הישראלי במוצב אל-מוטלה