איראן: פשעי ישראל מהווים איום אמיתי על השלום והביטחון הבינ”ל

ניו-יורק-סאנא

נציג איראן הקבוע באו”ם אמיר סעיד אירואני הדגיש כי התגובה הצבאית האיראנית נגד ישראל באה במסגרת זכותה הטבעית של איראן להגן על עצמה לפי הסעיף 51 מאמנות האו”ם.

אירואני אמר בפני מועה”ב כי התגובה האיראנית כוונה נגד יעדים צבאיים ישראליים.