השקת עבודות מפגש הדיאלוג הנרחב לחוק השירות הכללי

דמשק – סאנא

היום יצאה לדרך פעילות מפגש הדיאלוג המורחב לחוק שירות הכללי, אשר משרד הפיתוח המנהלי קיים אותו.

המשתתפים במפגש בנוכחות שרת הפיתוח המנהלי ד”ר סלאם ספאף ועוזרי השרים בגופים הציבוריים, דנו בכמה צירים במטרה לפתח העבודה המשרדית ובמילוי התפקוד.