הנשיא אל-אסד מדגיש את תפקיד מוסדות הדת בחזוק היציבות במהלך פגישתו עם בכירי אנשי הדת של האיסלאם

דמשק – סאנא

הנשיא מר בשאר אל-אסד הדגיש במהלך פגישתו עם מספר מבכירי אנשי הדת של האיסלאם, את תפקיד מוסדות הדת בחזוק היציבות ואחדות החברה והמדינה, דרך ניהולם הנכון לענייני הדת, וקבע כי לנוכח  מאמצי כל אנשי הדת שהצטברו בשנים שעברו, אנו עכשיוו קוטפים את פירות מאמצים אלה בצורה מורגשת בכל פלחי החברה הסורית, אשר שקפו בוגר אינטלוקטואלי, מדעי ודתי, המתלווה עם בוגר מוסדות הדת בסוריה.

הנשיא אל-אסד הבהיר כי להתחיבות מוסדות הדת הסורים בהבנה הנכונה לספר הקוראן ושיחותיו של הנביא היתה תרומה ברורה בלמוד האיסלאם לבני אדם לפי צווי אלוהים,וקבע כי אין מקום לאסלאם מרכז ולאיסלאם קיצוני משום שהאיסלאם הוא אחד, ורק הפנטים הם שמתנהלים כקיצונים.