מבזקים

יחידות של כוחותינו המזויינים ביצעו פעולות איכותיות נגד נקודות הטרוריסטים בפרברי אידלב ולטקיה הצפוני