מבזקים

הגופים המעוניינים בדבר תופסים מצבור תחמושת לארגון דאעש