הנשיאות הפלסטינית : תוכנית הכיבוש לגירוש תושבי רצועת עזה דחויה ומגונה

אל-קודס – סאנא

הנשיאות הפלסטינית הדגישה כי תוכנית הכיבוש הישראלי לגירוש תושבי רצועת עזה ולכיבושה מחדש בלתי מקובלת ומגונה.

סוכנות ו’פא ציטטה את דובר הנשיאות נביל אבו רודיינה שאמר כי התוכנית המוצהרת של הכיבוש המכונה / פינויים של האזרחים /   דחויה, ומדגישה לכל העולם שהוא ממשיך בתוקפנותו נגד תושבינו ברצועה, וכי הוא מתכוון לפשוט על עיר רפיח חרף כל הקריאות הבינ”ל להפסקת התוקפנות והפשעים שמבצע נגד בני עמינו הפלסטינים.

אבו רודיינה ציין כי התמיכה האמריקנית המתמידה בכבוש היא שמעודדת אותו להסלים את תוקפנותו ופשעיו.