סוריה הציגה את נסיונה בתוכניות החינוך הלימודיות בפגישה ערבית למוסדות המדידה והערכה חינוכית

תוניס – סאנא

במהלך השתתפותה בפגישה הראשונה של ראשי מוסדות המדידה וההערכה החינוכית במדינות ערב שהתכנסה בעיר תוניס, משלחת סוריה הציגה את נסיונו של משרד החינוך בסוריה בתחומי הערכת תוכניות החינוך הלימודיות ובניית הבחינות.

יו”ר המשלחת הסורית ומנהל מרכז המדידה וההערכה החינוכית הלימודית במשרד החינוך ד”ר רמד’אן דרו’יש סקר בפגישה את התוכניות הלימודיות שבוצעו בסוריה, והכשרת המורים וישום בחינות תלמידי החינוך היסודי והתיכוני.