ההתנגדות הלבנונית תקפה את כוחות הכיבוש סמוך למוצב אלבגדאדי